آسپارتام | Aspartame

آسپارتام

آسپارتام (یا APM ) اسمی است برای یک ماده شیرین کننده که فاقد هر نوع ساکارید می‌باشد. تقریباً 6000 نفر ازاین ماده در نوشابه‌ها و آشامیدنی‌های خود روزانه استفاده می‌کنند. این ماده معمولاً در نوشابه‌های رژیمی استفاده می‌شود و اغلب به عنوان چاشنی هم مصرف می‌شود. این ماده به صورت قرص جویدنی و نوعی ژل هم به فروش می‌رسد. البته آسپارتام همیشه یک ماده مناسب نیست ،مولکول آن در موقع پخته شدن و حرارت دیدن می‌شکند و شیرینی‌اش کم خواهد شد. در اتحادیه اروپا به آن ریز شماره‌ای از کد E به عنوان E951 گفته می‌شود. آسپارتام در واقع جایگزین شکر برای مردمی است که با بیماری‌های قندی سروکار دارند. شیمی آسپارتام: در شرایط اسیدی یا قلیایی قوی آسپارتام ابتدا از متانول توسط هیدرولیز حاصل می‌شود. در مرحله بعد پپتید به قسمت هیدرولیز شده می‌چسبد در نتیجه یک آمینواسید آزاد داریم که ملکولی غیر قطبی است. اکتشاف و تأیید آسپارتام: آسپارتام در سال 1965 توسط james- M کشف شد. Schlatter یک شمیدان بود. Schlatter روی آن کارکرد و البته به عنوان یک ماده دارویی و التیام دهنده زخم. او در این حین به طعم شیرین و مطلوب آسپارتام پی برد موقعی که مقداری آسپارتام روی انگشتش بود و آن را لیسید. آزمایش اصلی در مورد بحث ایمنی آن بود