تری استین

تری استین

تری استین یک مایع روغنی سفید تلخ است که بو دارد. هم در آب و هم در الکل حل می شود.

ضد قارچ و ماده ای مرطوب کننده است. در صنایع غذایی به عنوان افزودنی مورد استفاده قرار می گیرد. در آدامس به عنوان یک روغن طعم دهنده و اساسی است.

 

در عطرها ، داروهای ضد قارچ ، جلا دادن ناخن و جلا دادن ناخن استفاده می شود.

این یک مایع روغنی سفید تلخ است که بو دارد. هم در آب و هم در الکل حل می شود.

ضد قارچ و ماده ای مرطوب کننده است.

در صنایع غذایی به عنوان افزودنی مورد استفاده قرار می گیرد. در آدامس به عنوان یک روغن طعم دهنده و اساسی است.

در عطرها ، داروهای ضد قارچ ، جلا دادن ناخن و جلا دادن ناخن استفاده می شود.