تولی تریازول

تولی تریازول

تولی تریازول به عنوان مهار کننده خوردگی مس و آلیاژهای مس، آنتی اکسیدان ها و توسعه دهندگان عکاسی استفاده می شود.

این ماده در ایزوپروپانول، متانول، اتیلن گلیکول، تولوئن، متیل اتیل کتون به خوبی حل می شود.

در آب این ماده به میزان < g/l 0.1 در دمای 18 درجه ی سانتی گراد حل می گردد.

در الکل ها مقدار >100 g/l از این ماده در دمای 21 درجه ی سانتی گراد حل می شود.