شیوه نامه رفع تعهد ارزی صادرات

قیمت امولسیفایر خوراکی
امولسیفایر خوراکی چه تاثیری بر محصولات پختی دارد؟
12/02/1400
نباید در هر اتفاقی صادرات قربانی شود
25/02/1400
 
بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1400- 1397 مصوبه شامل 5 بند (ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 97) ، (این بند به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای 1400-1398)، (رفع تعهدات ارزی صادرات خدمات)، (رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات مرزنشینان و پیله وران) و (رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات سرمایه گذاری خارجی) می شود.

الف) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 97
صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازاره زمانی 1397.01.22 لغایت 1397.05.16 به کشورهای عراق و افغانستان اقدام کرده اند و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده اند، حداکثر تا تاریخ 1400.3.31 فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.
همچنین در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 97 امکان رفع تعهد ارزی مربوط به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت های هم گروه و یا بازپرداخت بدهی های ارزی (در رابطه با شرکت های پتروشیمی منوط به تایید وزارت نفت) و فروش اسکناس در سامانه سنا به شرط ارایه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای انجام این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکنندگان همراه با مستندات مربوط حداکثر تا تاریخ 1400.04.31 به کمیته ای که در این خصوص تشکیل شده است ارائه کنند.

ب) این بند به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای 1400-1398
براساس این بند کلیه صادرکنندگانی که محصولات پتروشیمی، فولادی، نفتی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیمه عرضه کنند.
از سوی دیگر براساس این بند سایر صادرکنندگان (به غیر از موارد مندرج در بند یک فوق) موظف خواهند بود به روش های (فروش ارز به صورا حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذار ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی (صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فاینانس و ...) و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز اقدام کنند.
همچنین صادرکنندگان سال 98 تا پایان تیرماه سال 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریور سال 1400 مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت ارز خود از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بهرمند شودند. این مهلت به منظور تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بوده و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند 4 مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ندارد.
یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در این بند به این نکته بازمی گردد که بانک مرکزی عملکرد ماهانه برگشت ارز حاصل صادرات صادرکنندگان را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و آن سازمان متناسب با درصد برگشت ارز، نسبت به اعمال معافیت های و مشوق های مالیاتی اقدام کنند.
از سوی دیگر صادرکنندگان براساس این بند مکلف شده اند 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

ج) رفع تعهدات ارزی صادرات خدمات
این بند شامل صادرکنندگانی خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به بازگشت 10 درصد مبلغ کل قرار داد براساس صورت وضعیت ( مرود تایید کارفرما و کمیته ماده 11) و با توجه به مفاد این دستوالعمل خواهد بود.

د) رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات مرزنشینان و پیله وران
در این بند این نکته مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به سقف سهمیه واردات تعیین شده جهت پیله وران و تعاونی های مرزنشین، واردات انجام شده توسعه مجموعه های فوق الذکر تا سقف تعیین شده مطابق فهرست اعلامی وزارت صمت، معدن و تجارت به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار می گیرد.

هـ) رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات سرمایه گذاری خارجی
در این بند این نکته مورد توجه قرار گرفته است که صادرکنندگانی که براساس تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی اقتصادی ایران ملزم به پرداخت سود سهام سرمایه گذاری خارجی هستند، صرفا به میزان ارز مورد نیاز جهت پرداخت سود سهام سرمایه گذاری خارجی از رفع تعهدات ارزی معاف بوده و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی براساس مفاد این بسته است.

منبع : www.eghtesadnews.com
 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

Comments are closed.

استعلام قیمت