اخبار


13/09/2021

کدام کشورها در ایران سرمایه گذاری بیشتری کرده اند؟

سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
30/10/2021

جهش در صادرات به کمک بخش خصوصی

در بسیاری از بخش تنها به تولید کننده اجازه صادرات داده می شود و این روند تجار شناخته شده و حرفه ای را کنار می زند که موجب لطمه به صادرات شده است.
13/11/2021

امکان تجارت آزاد ایران و اوراسیا تا دو سال آینده

براساس پیش‌بینی‌ها، در صورتی که پارلمان کشورهای عضو اوراسیا با این توافق مخالفتی نداشته باشند ظرف دو سال آینده مقدمات تجارت آزاد میان دو طرف فراهم خواهد شد.
22/11/2021

مشاهده تشکیل یک پیوند شیمیایی برای نخستین بار

استعلام قیمت