مواد شیمیایی خوراکی


05/01/2021

جوش شیرین

جوش شیرین یا همان بی کربنات سدیم پودر معدنی سفید رنگی است که در صنایع غذایی بسیار پرکاربرد است. از این ماده بیشتر در محصولات نانوایی و شیرینی پزی به عنوان خمیرمایه، بافر و عامل گازدار استفاده می شود.
05/01/2021

گوارگام

صمغ گوار به عنوان افزودنی غذایی در بسیاری از محصولات غذایی فراوری شده وجود دارد. از آنجا که گوار محلول است و قادر به جذب آب، می تواند ژلی جهت افزایش غلظت و چسبندگی محصولات ایجاد نماید.
29/01/2021
پکتین

پکتین

میوه های نارس شامل ماده اولیه ای به نام پروتوپکتین هستند که با گذشت زمان و رشد میوه به پکتین که محلول در آب است تبدیل می شود. در مرحله رسیدن میوه، پکتین کمک میکند میوه ها محکم بمانند و شکل خود را حفظ کنند.
با تماس بگیرید