آنتی اکسیدان TBHQ

آنتی اکسیدان TBHQ

آنتی اکسیدان TBHQ به عنوان ماده نگهدارنده روغن های گیاهی اشباع نشده و بسیاری از چربی های خوراکی حیوانات در غذاها استفاده می شود. حتی در صورت وجود آهن باعث تغییر رنگ نمی شود و باعث تغییر طعم و بو بوی موادی نمی شود که به آن اضافه می شود-