مواد شیمیایی آزمایشگاهی


21/09/1402
هیدروکلرایت کلسیم یا پرکلرین

هیدروکلرایت کلسیم یا پرکلرین

هیدروکلرایت کلسیم یا پرکلرین، یک ترکیب شیمیایی است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. از این ماده جامد و سفید رنگ بیشتر برای ضدعفونی کردن و […]
21/09/1402
آنالیز  GC یا گاز کروماتوگرافی چیست و چه کاربردهایی دارد؟  

آنالیز  GC یا گاز کروماتوگرافی چیست و چه کاربردهایی دارد؟  

آنالیز  GC یا گاز کروماتوگرافی چیست و چه کاربردهایی دارد؟ آنالیز (Gas Chromatography) GC  یا گاز کروماتوگرافی یک روش تجزیه و تحلیل شیمیایی است که برای […]
19/10/1401
شرکت کیمیا شیمی پایدار

شرکت کیمیا شیمی پایدار

  شرکت بازرگانی کیمیا شیمی پایدار با بیش از15سال حضور مستمردر زمینه بازرگانی مواد شیمیایی،تجربه وتخصص را به هم آمیخته تابتواند گامی موثردرجهت تهیه و تامین […]
12/11/1399
ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل در غلظت های بین 60 تا 90 درصد، عملکرد مناسبی در برابر ویروس ها، قارچ ها و باکتری های میکروبی دارد. با توجه به این اصل که برای اثربخشی مطلوب ایزوپروپیل الکل باید با حداقل 10درصد آب محلول شود، می توان گفت در غلظت های بالای 90درصد کارایی مناسبی در برابر میکروب ها و ویروس ها ندارد.
استعلام قیمت